Avoimet coworking-tilat tarjoavat paikan
uusille ideoille ja verkostoille

Uudenlaiset tavat työskennellä ja luoda uutta vaativat myös uudenlaista tukea ympäröivältä kaupungilta. Helsingissä esimerkiksi startup-toiminta on aktiivista, jota tukemaan on kehitetty erilaisia kiihdyttämöitä ja avoimia coworking-tiloja. Työskentelimme Creative Campus Arabian projektiryhmän kesken päivän Helsingin Korkeavuorenkadulla sijaitsevassa Microsoft Flux -yhteistyötilassa ja haimme samalla ideoita myös tulevaisuudessa Arabian alueelle kehitettäviin yhteistyötiloihin.

Coworking-tilat ovat työskentelyyn, kokouksiin ja verkostoitumiseen tarkoitettuja tiloja ja yhteisöjä. Niiden tarkoituksena on toimia kannustavana ympäristönä uuden luomiselle. Työskentelytilojen lisäksi coworking-tilat voivat tarjota kävijöiden käyttöön esimerkiksi 3D-printtereitä ja muita välineitä. Tilojen käyttäjiä ovat useimmiten startupit, pienet yritykset tai freelancerit. Coworking-tilat auttavat pitämään työskentelyn tehokkaana, kasvattamaan verkostoja ja jopa vähentämään kuluja. Microsoft Flux tukee tilan käyttäjiä muun muassa tarjoamalla verkkoyhteyden, hi-tech välineitä, valmentajia, verkostoitumistapahtumia ja strategista neuvontaa.

Coworking-ilmiössä keskeisintä ovat ihmiset ja koetut kohtaamiset, johon Fluxin kaltaiset toimijat tarjoavat avoimen tilan. Avoimen yhteistyötilan avulla myös yksin työskentelevät voivat kohdata muita työntekijöitä. Tila tarjoaakin fyysisen työskentelytilan ja välineistön lisäksi myös työkavereita ja mahdollisuuden uusiin verkostoihin. Helsingin Microsoft Fluxia hyödyntävät niin opiskelijat, yksityisyrittäjät että pienet järjestöt. Fluxista on mahdollisuus varata myös neuvottelutiloja kokouksia tai asiakastapaamisia varten.

Helsingistä yhteistyötiloja voi löytää jo useita. Microsoft Fluxin lisäksi myös Pohjoisesplanadilla sijaitseva UMA Workspace tarjoaa avointa työtilaa helsinkiläisille. UMA:n yhteistyötiloja toimii Helsingin lisäksi muissakin pohjoismaisissa pääkaupungeissa. Myös Metropolian Arabian kampukselle ollaan kehittämässä samankaltaista yhteistyötilatoimintaa, esimerkiksi myöhemmin tänä vuonna käyttöön tuleva XR-keskus haluaa kannustaa Arabian kampuksen opiskelijoiden ja alueella toimivien yrityksien väliseen yhteistyöhön.

X